Superb Huffaz

Program Hafazan

Al-Quran.

Berasaskan Warna&Gambar

NEW Program.

 Pengenalan Superb Huffaz 

“Superb Huffaz adalah Teknik hafazan berasaskan warna dan objek yang menekankan kemahiran teras 3M iaitu Membaca, Menghafaz  dan Memahami . Terbukti Hafazan anak-anak menyeronokkan dengan penggunaan warna dan grafik sebagai teknik pembelajaran”

Anugerah Yang Dimenangi

Anugerah Emas  Inovasi Peringkat Antarabangsa i-Cipta 2018
Anugerah Emas Inovasi Peringkat Kebangsaan PNICC 2018
Anugerah Perak Inovasi Peringkat Antarabangsa KiLiEX 2018
Anugerah Perak Inovasi Peringkat Kebangsaan iDBOS 2018

Terbukti program tahfiz adalah menjadi pilihan ibubapa masakini, kelas pengajian yang menawarkan program tahfiz terbukti lebih digemari berbanding kelas yang lain. 

Superb Huffaz Adalah Inovasi Cemerlang Pendidikan Al-Quran

Superb Huffaz telah menjadikan program hafalan al-Quran khususnya kepada anak-anak kecil sebagai suatu pembelajaran yang menyeronokkan. Bukan itu sahaja, proses hafazan al-Quran menjadi lebih cepat dan berkesan. Dengan modul ini juga proses hafazan bukan lagi tertumpu kepada hafazan semata-mata tetapi mereka juga diberikan pendedahan kepada proses memahami maksud yang tersirat di dalam ayat al-Quran yang telah dihafaz.

Dengan lahirnya modul superb huffaz kaedah hafazah menjadi lebih sistematik melalui modul yang dihasilkan di dalam sebuah buku hafalan utama dan buku latihan mewarna untuk anak-anak. Dengan terhasilnya modul lengkap ini akan menyuntik semangat dan kesungguhan kepada anak-anak yang baru menjinakkan diri dalam proses hafazan al-Quran.

Ribuan Telah Menyertai Kami